Overheid en non-profit

Digitalisering met behulp van een innovatief, robuust en veilig platform.

De publieke sector staat voor verschillende uitdagingen. De transities die in veel domeinen moeten worden gemaakt en programma’s die hiervoor worden opgezet vragen om digitale ondersteuning in de vorm van beheersbare en veilige applicaties. Applicaties dienen flexibel genoeg te zijn om in te kunnen spelen op veranderende wetgeving en politieke prioriteiten.

Burgers verwachten een dienstverlening waarin niet hun zaak, maar zij centraal staan. Een goede aanpak van relatiemanagement helpt om hierop resultaat te behalen. Als we kijken naar projecten zijn er vaak meerdere teams en disciplines betrokken en komen deze tot stand op basis van co-financiering. Dat vraagt om een grote omslag naar programma- en projectgestuurd werken.

Wij zijn tevreden over onze implementatiepartner Growteq. Zij hebben veel kennis van het platform en een resultaatgerichte werkwijze.

Marion Wierda - Waterschap Rivierenland

Growteq draagt graag bij aan een goed functionerende publieke sector die waarde toevoegt, gelden verantwoord besteed en transparant kan zijn. Als kennispartner voor de publieke sector helpen we u bij het:

  • Centraal stellen van burgers en relaties in de dienstverlening van uw organisatie.
  • Risicogericht uitvoeren van audits met behulp van een webgebaseerde software oplossing.
  • Onderbrengen van alle relatieprocessen in een robuuste en schaalbare relatiemanagement oplossing
  • Faciliteren van programma- en projectgestuurd werken met een gebruiksvriendelijke tool voor het registeren en inzichtelijk maken van resources en tijd.

Auditforce

Auditforce is de standaardproduct voor het uitvoeren van financiële audits door zowel interne accountantsdiensten als openbare accountants. Een modern auditproces is een risicogerichte aanpak, dit is dan ook de hoofdlijn binnen de Auditforce applicatie. Het moderne pakket biedt ondersteuning in alle fasen van een audit: van de planning en de uitvoering tot aan het vastleggen van bevindingen en bewerkbare rapportages.

Ontdek AUDITFORCE

Deze organisaties uit de publieke sector kozen al voor een oplossing van Growteq