Terug naar lijst

Recent (2020) heeft er een wijziging plaatsgevonden in de authenticatie van Exact Online. Automatisch data verversen vanuit Exact Online naar Power BI moet op een andere manier worden ingericht. Onze Power BI consultants hebben als oplossing een ‘Exact Online connector’ ontwikkeld voor Power BI rapportages. Deze is geschikt voor elke organisatie die Exact Online en Power BI gebruiken. In 1 dag richten we deze stapsgewijs samen met u in.

Hier leest u meer over de inrichting van de connector


In mijn vorige blog ben ik ingegaan op het maken van een functie om herhalende taken uit te voeren. In deze blog zal ik uitleggen hoe deze functie te gebruiken is om meer dan 60 regels uit Exact Online op te halen.

Next URL

Een eigenschap van de Cursor-Based pagination techniek is dat bij elk teruggestuurd bestand een URL voor het volgende bestand meegegeven wordt.

Wanneer de inhoud van het teruggestuurde bestand van Exact Online beter bekeken wordt kun je zien dat de URL voor de volgende call staat in de tabel welke je terugvindt onder de kolom ‘link’.

Het aanroepen van deze URL geeft eenzelfde dataset terug, maar dan van de volgende 60 regels.

List.Generate()

Een ingebouwde functie om functies repeterend uit te voeren is ‘List.Generate()’. Deze functie heeft ongeveer dezelfde werking als de Foreach functie in andere programmeertalen.

De List.Generate() functie voert de volgende stappen uit.

  1. Geef een startnummer op
  2. Controleer of een waarde voldoet aan een voorwaarde
    Zo ja, ga verder met stap 3. Zo nee, stop.
  3. Voer een functie uit
  4. Zet de resultaten uit stap 3 in een lijst.

Vertaald naar de situatie met Exact Online betekent dit het volgende:

  1. Startnummer is in ons geval niet noodzakelijk en stellen we op 0
  2. De voorwaarde is dat er een URL aanwezig moet zijn
  3. De uit te voeren functie hebben we grotendeels in de vorige blog al beschreven
  4. Maak een lijst van alle tabellen die we ophalen

De query om uiteindelijk alle regels uit Exact Online op te halen vind je hieronder.
Let hierbij voornamelijk op de regels 48 t/m 53. Hierin zie je hoe de functie Generate.List() uiteindelijk gebruikt wordt.

Naast dat de Generate.List() functie gebruikt kan worden om data uit Exact Online op te halen kun je dit uiteraard ook gebruiken voor de Facebook Graph API of voor andere doeleinden.

Heb je zelf nog vragen of ideeën over de data die uit Exact Online komt of wat je kunt doen met de Generate.List() functie? Laat het mij weten via de reacties.

let

// Start Authentication //

actualUrl = URL & "/api/oauth2/token",
cntnt = Text.ToBinary(Uri.BuildQueryString(
[refresh_token= Refresh_token
,grant_type="refresh_token"
,client_id= Client_id
,client_secret=Client_secret])
),

options = [Headers =[#"Content-type"="application/x-www-form-urlencoded"],Content=cntnt],
result = Web.Contents(actualUrl, options),

#"JSON" = Json.Document(result),
access_token= #"JSON"[access_token],
AccessTokenHeader = "Bearer " & access_token,

// End Authentication //

// Set variables //

varURL= URL & "/api/v1/"& Number.ToText(DivisionCode) & "/financial/GLAccounts/",
iterations = 60,

// End variables //

// Start dataload //

FuncGetOnePage =
(varURL) as record =>

let

Source = (Web.Contents( varURL, [Headers=[Authorization=AccessTokenHeader]])),
xml = try Xml.Tables(Source,null,65001) otherwise null,
data = try xml{0}[entry] otherwise null,
link = try xml{0}[link] otherwise null,
nextURL = try link{1}[#"Attribute:href"] otherwise null,
res = [Data=data, Next=nextURL]
in
res,

GeneratedList =
List.Generate(
()=>[i=0, res = FuncGetOnePage(varURL)],
each [i]<iterations and [res][Data] <> null,
each [i=[i]+1, res = FuncGetOnePage([res][Next])],
each [res][Data]),
#"Geconverteerd naar tabel" = Table.FromList(GeneratedList, Splitter.SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error),
#"Column1 uitgevouwen" = Table.ExpandTableColumn(#"Geconverteerd naar tabel", "Column1", {"id", "title", "updated", "author", "link", "category", "content"}, {"id", "title", "updated", "author", "link", "category", "content"}),
#"Andere kolommen verwijderd" = Table.SelectColumns(#"Column1 uitgevouwen",{"content"}),
#"content uitgevouwen" = Table.ExpandTableColumn(#"Andere kolommen verwijderd", "content", {"http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata"}, {"http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata"}),
#"http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata uitgevouwen" = Table.ExpandTableColumn(#"content uitgevouwen", "http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata", {"properties"}, {"properties"}),
#"properties uitgevouwen" = Table.ExpandTableColumn(#"http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata uitgevouwen", "properties", {"http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices"}, {"http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices"}),
#"http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices uitgevouwen" = Table.ExpandTableColumn(#"properties uitgevouwen", "http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices", {"BalanceType", "Code", "Description"}, {"BalanceType", "Code", "Description"})
in
#"http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices uitgevouwen"

// End dataload//


MEER OVER EXACT ONLINE EN ONZE POWER BI DIENSTVERLENING? https://growteq.nl/microsoft-power-bi/