Deze overheidsinstellingen maken al gebruik van onze oplossingen:

Goede monitoring: Oók voor de overheid

De overheid is een belangrijke speler in de samenleving en is verantwoordelijk voor een groot aantal diensten die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van burgers. Onze focus ligt op het bieden van informatiebeveiliging en oplossingen op het gebied van BI en Salesforce. Dit stelt de overheid in staat om efficiënter te werken, haar taken effectiever uit te voeren en betere diensten aan haar burgers te leveren. We zijn er trots op dat we kunnen bijdragen aan de digitale transformatie van overheidsinstellingen en we streven ernaar om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en trends in deze branche, zodat we onze klanten de beste oplossingen kunnen bieden.

Growteq als informatiebeveiliger bij de politie

Sinds 2020 is Growteq betrokken bij het grote Privacy Intensiveringsprogramma dat bij de politie draait. Zoals te verwachten, worden er zeer veel persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen door de politie en binnen het programma wordt onderzocht of dit gebeurt volgens de geldende regelgeving zoals de AVG en de Wpg.

Met 2 teams (Privacy en Informatiebeveiliging) analyseren we de bedrijfsprocessen en identificeren we de hoog-risico verwerkingen. Hiervoor worden door de Privacy functionarissen GEB’s (Gegevensbescherming Effect Beoordeling) opgesteld. Binnen deze verwerkingen worden ook diverse applicaties gebruikt waarin persoonsgegevens worden verwerkt en/of opgeslagen. Voor deze applicaties worden Informatiebeveiligingsanalyses opgesteld door de IB-analisten.

De IB-analyse brengt per applicatie de kwetsbaarheden in kaart waarbij deze kwetsbaarheden worden als risico begroot (kans x impact). Daarbij worden er passende maatregelen geadviseerd om de kwetsbaarheden te minimaliseren.

Lees de casus van Gemeente Roermond

Veel data was er bij de gemeente Roermond al beschikbaar over jeugdhulp. Toch lukte het de gemeente niet om op een adequate wijze deze informatie te monitoren. Met alle tekorten voor jeugdhulp in het land werd de behoefte steeds sterker om actueel inzicht te hebben. Het kan toch niet zo zijn dat rapportages pas een kwartaal verder worden opgeleverd dan waarop de cijfers betrekking hebben?

Growteq bij de Belastingsdienst

Vanuit Growteq wordt onderdeel uitgemaakt van het kaderstellende team op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke opereert op concernniveau.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

  • Kaderstellend & tweedelijns controle
  • Toetsen van beleid en procedures op het gebied van, dan wel rakend aan, de AVG. Bijvoorbeeld op het gebied van het verwerken van medewerkersgegevens, of het verwerken van persoonsgegevens in de Cloud.
  • Toetsen van uitgevoerde Data Protection Impact Assessments (DPIA’s); een instrument wat vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart brengt, en vervolgens maatregelen voorschrijft welke deze risico’s wegnemen of mitigeren.
  • Verder stroomlijnen en finetunen van het DPIA template en proces.

Benieuwd naar onze andere projecten?
Lees hier onze referenties!

Wij hebben in 10 jaar 532 succesvolle projecten afgerond voor meer dan 168 klanten.
Van MKB tot corporate, wij staan klaar om uw bedrijf inzichtelijk te maken!