Growteq

Onderwijs + Growteq =
Succesvolle digitale transformatie.

Power BI is een populaire tool voor datavisualisatie en rapportages die door veel organisaties, waaronder ook scholen en universiteiten, wordt gebruikt. Hier zijn enkele voordelen van Power BI voor onderwijsinstellingen:

Ervaring met het onderwijs?
Dat hebben onze 45 experts zeker!

Wij hebben in 10 jaar 532 succesvolle projecten afgerond voor meer dan 168 klanten.
Van MKB tot corporate, wij staan klaar om uw bedrijf inzichtelijk te maken!

Waarom een wij Power BI aanraden voor onderwijsinstellingen?

Verbeterde inzichtelijkheid

Power BI biedt een visuele manier om gegevens te presenteren, wat het gemakkelijker maakt om inzichten te verkrijgen uit de gegevens. Dit kan helpen om beslissingen te nemen op basis van feiten en cijfers en om de prestaties van de onderwijsinstelling te verbeteren.

Flexibiliteit

Power BI biedt veel flexibiliteit in hoe gegevens worden weergegeven en gedeeld. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld dashboards maken die gemakkelijk kunnen worden gedeeld met anderen, of ze kunnen rapporten maken die kunnen worden gedownload en afgedrukt.

Gemakkelijk te gebruiken

Power BI is een gebruiksvriendelijke tool die gemakkelijk te leren is, zelfs voor degenen die geen ervaring hebben met datavisualisatie. Dit maakt het gemakkelijk voor schooldirecteuren en andere medewerkers om de tool te gebruiken om gegevens te bekijken en te analyseren.

Kostenbesparend

Power BI is beschikbaar als een cloudservice, wat betekent dat er geen software hoeft te worden geïnstalleerd of onderhouden. Dit kan helpen om kosten te besparen en om te voorkomen dat IT-medewerkers tijd hoeven te besteden aan het onderhoud van de software.

Integratie met andere tools

Power BI kan gemakkelijk worden geïntegreerd met andere tools en platformen, wat het gemakkelijker maakt om gegevens te verzamelen en te analyseren vanuit verschillende bronnen. Dit kan helpen om een completer beeld te krijgen van de prestaties van de school.

Veilig

Uw data centraal beveiligd en bewaard. Conform hoge kwaliteitseisen en met meerdere back-up mogelijkheden.

Maak kennis met de experts van Growteq.

Een team van 45 bevlogen ICT-experts.

Growteq als Power BI onderwijspartner

Een goede bedrijfsvoering komt de kwaliteit van je onderwijs ten goede. Een goede bedrijfsvoering leidt tot betere informatiestromen, het behalen van doelen, efficiëntere processen en sluitend budgetbeheer. Een goede bedrijfsvoering bereik je alleen door te beschikken over de juiste inzichten.

Met een management dashboard heb je in één oogopslag en (near) real-time inzicht in de belangrijkste informatie die je nodig hebt om beslissingen te nemen. Hoe beter, relevanter en recenter de data en je dashboards zijn, hoe sneller je kunt bijsturen.

Growteq is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van Business Intelligence (BI) toepassingen voor onderwijsinstellingen.

BI heeft als doel om de in jouw organisatie aanwezige data als kennis te kunnen gebruiken voor een betere beslissingen en optimale sturing van bedrijfsprocessen. Gegevens moeten hiervoor worden verzameld, omgezet en geanalyseerd om uiteindelijk te zorgen voor inzicht in verbetermogelijkheden en tijdsbesparing.

We hebben veel ervaring met bron applicaties die in het onderwijs gebruikt worden en zijn ook altijd in voor een uitdaging in de vorm van een nieuw bronsysteem.

Waarom honderden klanten kiezen voor Growteq?

SURF onderwijspartner voor BI consultancy
Bewezen implementaties in het onderwijs
Kennis van databronnen in het onderwijs
Templates en maatwerk KPI dashboards

Dashboards voor onderwijsinstellingen

Voor verschillende type eindgebruikers hebben we basis templates beschikbaar. Zo zijn er dashboards beschikbaar voor schooldirecteuren, stafbureau en management op de gebieden Financiën, HR, Onderwijsprestaties en Energie. We zijn ervan overtuigd dat het verschil wordt gemaakt door de specifieke kenmerken van jouw organisatie een plek te geven. Daarom denken wij niet in standaard BI oplossingen. We kijken samen met de klant welke bouwstenen we gebruiken en waar wellicht nog wat aanpassingen of uitbreidingen wenselijk zijn.

Slim maatwerk

Dit noemen we “slim maatwerk”. De onderwerpen waarover je stuurinformatie wil, zijn vaak vergelijkbaar, de inrichting is echter altijd anders. Zie het als het bouwen van een huis waarin je zelf de keuzes rondom de vaste kern bepaalt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan eigen KPI’s en specifieke aandachtspunten, maar ook kleuren en design. Door te werken vanuit best practices en het delen van kennis en het stimuleren van ontwikkelkracht van onderwijsinstellingen, zorgen we samen met onze klanten dat we niet onnodig vaak hetzelfde bouwen.

Klik op onderstaande demodashboards en ontdek hoe u van overzicht naar inzicht kan gaan.

U kunt doorklikken op de relevante controlegebieden om van een totaalplaatje naar een detailinzicht te gaan. U vindt hier de cruciale stuurinformatie om uw koers mee te bepalen. Uiteraard wordt een dashboard geheel afgestemd op uw organisatie en de bijbehorende KPI’s.

Hoe ziet onze projectaanpak eruit?

Met behulp van een gedegen Functioneel Ontwerp (FO) wordt er een beeld geschetst van de gewenste situatie. Dit wordt uitgewerkt in korte stappen met zichtbare resultaten: in een sprint van ongeveer 1 maand zal er een tastbaar product worden opgeleverd. Het datawarehouse wordt daarmee per onderwerp steeds verder opgebouwd met data uit de onderliggende databronnen. De ontwikkeling van een fase bestaat uit de stappen in onderstaande schema. De verwachte doorlooptijd van ontwerp tot oplevering is per deelgebied ongeveer 4 weken vanaf de start.

Voorbereiding en Functioneel Ontwerp

In de voorbereidingsfase leggen we de requirements vast voor de realisatie. We brengen de gewenste analyses, rapporten en de belangrijkste queries in kaart, maken een inschatting van de kosten en baten en zetten de belangrijkste voordelen op een rij. We vertalen de behoeften naar een functioneel ontwerp dat als basis dient voor de ontwikkeling.

Realisatie deelontwerp

Nadat het eerste deelonderwerp is goedgekeurd door de stakeholders gaat onze datawarehouse architect aan de slag om de architectuur uit te tekenen en het datamodel te ontwerpen. Vervolgens gaat onze ontwikkelaar aan de slag met het opbouwen van de benodigde logica, het ontwikkelen van de sterschema’s en datamarts.

Validatie en Aanpassingen

Gezamenlijk met de belangrijkste eindgebruikers (key-user) nemen we de conceptinrichting door. Growteq levert voor deze activiteit een testplan waarmee de conceptinrichting functioneel wordt doorlopen. Daarnaast worden in de validatiefase eventueel benodigde aanpassingen en uitbreidingen doorgevoerd en de inrichting en ontwikkeling definitief opgeleverd. 

Livegang en Training op locatie

Dashboards en Datawarehouse komen beschikbaar na akkoord van de opdrachtgever. Gebruikers krijgen tijdens de training uitgebreide uitleg over Power BI en de specifieke inrichting voor de klant. Gebruikers zullen tijdens de training zelf aan de slag gaan in een oefenomgeving. Deze trainingen kunnen extern op locatie worden gegeven of op kantoor in Ridderkerk. 

Monitoring en Health Check

Na oplevering zorgt Growteq ervoor dat de koppelingen blijven werken en er automatische monitoring is op het dataverwerkingsproces. Hiermee borgen we de continuïteit van de informatievoorziening. Daarnaast adviseren we pro-actief over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om uw bedrijf nog beter te sturen.