Het datawarehouse verzamelt, valideert, combineert en structureert data afkomstig uit diverse systemen binnen en buiten uw organisatie.

Een datawarehouse haalt dus niet alleen de data op uit verschillende systemen, maar verbetert tevens de kwaliteit van de data. Het datawarehouse wordt hiermee de bron van informatie voor het maken van analyses, (management)rapportages en dashboards. Uw organisatie kan hierdoor optimaal profiteren van de aanwezige data.

Belangrijke functies van een datawarehouse:

  • Het opbouwen van historische data
  • Data verschillende databronnen samenbrengen in één informatiemodel
  • Het toepassen van business rules en rekenregels op data
  • Inzicht geven in de toegang, de herkomst en opbouw van rapportages (auditable & traceable)
  • Informatie volgens een bepaalde frequentie kunnen leveren (realtime of batchgewijs)

Datawarehouse als startpunt voor Self Service BI

Het datawarehouse is het ideale fundament voor self service BI. Nieuwe dashboards en rapportages kunnen van een gecontroleerde aanpak worden gebouwd. Met één uniform informatiemodel en alle business logica op één plek vastgelegd, kijkt iedereen naar één versie van de waarheid. Data zwerft niet vrij door de organisatie maar is traceerbaar en herleidbaar. Je organisatie heeft daarbij de optimale balans tussen gebruikersvrijheid en –flexibiliteit enerzijds en de juiste maatregelen voor databeveiliging, privacy, en compliance anderzijds.

Meer weten over onze datawarehouse oplossingen?

Onze consultants hebben veel datawarehouse ervaring binnen een grote verscheidenheid aan branches. Eens verder brainstormen over de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Maak kennis met onze specialist Arnoud van der Heiden

De volgende klanten maken al gebruik van een door Growteq ontwikkeld datawarehouse: