Salesforce Implementatie

Onze Salesforce consultants werken op basis van best practices en blinken uit in professionaliteit en klantgerichtheid.

Werken met Growteq Salesforce consultants

De Salesforce consultants van Growteq beschikken over de noodzakelijke skills om u optimaal te kunnen adviseren. Zij stellen de functionele en technische ontwerpen op en zijn verantwoordelijk voor de configuratie en installatie en het testen. Daarnaast verzorgen zij de training van key users en eventueel van gebruikers en leveren de documentatie op.

Onze consultants

Implementatie aanpak ‘GrowFast’

GrowFast is een gedegen implementatiemethodiek die is ontwikkeld vanuit best practices en die succesvol wordt toegepast bij onze Salesforce implementaties.

GrowFast is een zeer resultaat gerichte methode die zich kenmerkt door maximale betrokkenheid van de key-users en een focus heeft op het inrichten van de core processen van de klant. De implementatie methodiek is ontwikkeld om in een zeer korte doorlooptijd tot een gedegen functionele inrichting en ingebruikname van het Salesforce systeem te komen. Growteq heeft deze unieke implementatie methodiek reeds vele malen succesvol bij grote en kleinere organisaties mogen uitvoeren.

Centraal staan de volgende uitgangspunten:

  • Voor de feitelijke start van de implementatie leggen we veel nadruk op uitwerking van en discussie over requirements en de beste oplossing binnen Salesforce. Hierop baseren we de scope, doorlooptijd, deadline en te besteden dagen. We definiëren oplevercriteria, die we bij oplevering gezamenlijk controleren. We noemen deze fase de ‘0-fase’.
  • We focussen op het snel realiseren van een minimum viable product en definiëren daarna uitbreidingsthema’s. We noemen deze fase de ‘MVP-fase’.
  • Uitbreidings- en verdiepingsprojecten geven we zodanig vorm dat we een samenhangend deel in maximaal 2 maanden doorlooptijd kunnen realiseren. We noemen deze fasen ‘Expand.’
  • We werken met een vast team. Ook werken we zoveel mogelijk bij u op locatie, zodat de afstand tot uw organisatie en key-users letterlijk zo klein mogelijk is.
  • We zetten in op een snelle start nadat de beslissing is genomen, zodat we zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van het ‘momentum’.
Voor Schoenfabriek Van Bommel heeft Growteq de bestaande Salesforce omgeving uitgebreid met de Service Cloud en een portal voor de eigen winkels. Hiermee wordt gefocust op betere en snellere afhandeling van cases van klanten en stroomlijning binnen de eigen winkels

Schoenfabriek Van Bommel

Deze klanten kozen al voor een Salesforce implementatie door Growteq

Meer weten over een Salesforce implementatie?

Wij helpen je graag met de beste Salesforce consultant voor het stroomlijnen van je klantgerelateerde processen!

Maak kennis met onze Salesforce Team Lead Hanno Verweij

Neem contact op