Webapplicaties

Samen succesvol integreren, optimaliseren en automatiseren.

In de afgelopen 10 jaar hebben onze Business Intelligence en CRM-experts al meer dan 532 projecten afgerond voor meer dan 168 tevreden opdrachtgevers. Aan de hand van onderstaande casussen laten wij u graag zien wat de meerwaarde van een implementatietraject van Salesforce of Power BI kan zijn voor uw organisatie.

Ons DNA

Growteq is passie voor Business Intelligence (BI), CRM en procesoptimalisatie. Effectieve en innovatieve oplossingen ontwikkelen voor klanten. Hen laten groeien door de inzet van technologie. En dat op een hands-on en gedreven manier. Daar krijgen we energie van!

Het betekent teamwork. Zowel met klanten als collega’s. Growteq is succesvol, omdat wij door dit teamwork in staat zijn snel antwoorden te geven op de vragen van klanten. Wij kiezen voor een praktische aanpak. Geen ellenlange ontwerptrajecten, maar snel aan de slag en laten zien wat de mogelijkheden zijn, om zo tot een concreet resultaat te komen.

We vertalen data naar bruikbare inzichten en zorgen dat processen efficiënter en gebruiksvriendelijker worden. Alles zodat organisaties beter, sneller en succesvoller kunnen worden. Daar zijn we trots op. We delen onze succesverhalen dan ook graag!

Even voorstellen

Bij Growteq houden we het graag persoonlijk. Als u ons belt of mailt komt u direct in contact met één van onze medewerkers. Korte lijnen dus, waardoor u nooit lang op antwoord hoeft te wachten. Om u een goed beeld van ons team te geven, stellen wij ons graag even voor.

Growteq staat voor kwaliteit.

Growteq is een leveranciersonafhankelijke partij en daarom hebben we ons gespecialiseerd in meerdere technologieën, waarbij SalesforceQlik Sense en Microsoft Power BI de belangrijkste pijlers zijn. Elke dag weer staat ons voltallige team voor u klaar. Deze medewerkers moeten voldoen aan hoge kwaliteitsnormen omtrent databeveiliging en vakkennis. Meer weten over onze certificeringen en partners? Klik hier!

Hoe ziet de werkwijze van Growteq eruit?

Ons proces zorgt ervoor dat u als eindgebruiker kunt rekenen op de oplossingen van Growteq. In ons proces zitten verschillende kwaliteitsnormen en zekerheden gewaarborgd. Zo hanteren wij tussenvalidaties en evaluaties, zodat we tijdig bij kunnen sturen in onze aanpak. Een maatwerk plan van aanpak stellen wij op voor elk project. Benieuwd? Neem contact op!

Trainingen

Hoe ziet onze projectaanpak eruit?

Met behulp van een gedegen Functioneel Ontwerp (FO) wordt er een beeld geschetst van de gewenste situatie. Dit wordt uitgewerkt in korte stappen met zichtbare resultaten: in een sprint van ongeveer 1 maand zal er een tastbaar product worden opgeleverd. Het datawarehouse wordt daarmee per onderwerp steeds verder opgebouwd met data uit de onderliggende databronnen. De ontwikkeling van een fase bestaat uit de stappen in onderstaande schema. De verwachte doorlooptijd van ontwerp tot oplevering is per deelgebied ongeveer 4 weken vanaf de start.

Voorbereiding en Functioneel Ontwerp

In de voorbereidingsfase leggen we de requirements vast voor de realisatie. We brengen de gewenste analyses, rapporten en de belangrijkste queries in kaart, maken een inschatting van de kosten en baten en zetten de belangrijkste voordelen op een rij. We vertalen de behoeften naar een functioneel ontwerp dat als basis dient voor de ontwikkeling.

Realisatie deelontwerp

Nadat het eerste deelonderwerp is goedgekeurd door de stakeholders gaat onze datawarehouse architect aan de slag om de architectuur uit te tekenen en het datamodel te ontwerpen. Vervolgens gaat onze ontwikkelaar aan de slag met het opbouwen van de benodigde logica, het ontwikkelen van de sterschema’s en datamarts.

Validatie en Aanpassingen

Gezamenlijk met de belangrijkste eindgebruikers (key-user) nemen we de conceptinrichting door. Growteq levert voor deze activiteit een testplan waarmee de conceptinrichting functioneel wordt doorlopen. Daarnaast worden in de validatiefase eventueel benodigde aanpassingen en uitbreidingen doorgevoerd en de inrichting en ontwikkeling definitief opgeleverd. 

Livegang en Training op locatie

Dashboards en Datawarehouse komen beschikbaar na akkoord van de opdrachtgever. Gebruikers krijgen tijdens de training uitgebreide uitleg over Power BI en de specifieke inrichting voor de klant. Gebruikers zullen tijdens de training zelf aan de slag gaan in een oefenomgeving. Deze trainingen kunnen extern op locatie worden gegeven of op kantoor in Ridderkerk. 

Monitoring en Health Check

Na oplevering zorgt Growteq ervoor dat de koppelingen blijven werken en er automatische monitoring is op het dataverwerkingsproces. Hiermee borgen we de continuïteit van de informatievoorziening. Daarnaast adviseren we pro-actief over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om uw bedrijf nog beter te sturen.