Hoe werkt dit dashboard?

Is dit uw eerste ervaring met een HR Power BI dashboard? Bekijk dan even onderstaande instructies. Liever een demo door een van onze experts? Neem dan snel contact op!

  • Elke rapportage is klikbaar. Probeer dus eens op specifieke onderdelen van de rapportage te klikken en zie hoe de data visueel wordt gefilterd.
  • U kunt in het midden onderin klikken op de verschillende tabbladen van de huidige weergave. < 1 van de x >
  • U kunt rechts bovenin klikken op details voor de achterliggende data waarop het Power BI Dashboard is gebaseerd.
  • U kunt rechts bovenin klikken op het huisje om terug te keren naar het hoofddashboard.
  • Ook data vergelijken en visualiseren en Business Intelligence inzetten? Neem dan contact op met onze experts! 

Heeft u een dashboard of datawarehouse nodig?

Ons team van experts staat voor u klaar! Neem snel contact op!

HR dashboard: real-time inzicht in relevante HR stuurinformatie

Met het Growteq HR dashboard krijgen managers, directie en HR inzicht de voor hen relevante KPI’s. De dashboards tonen zowel actuele ‘stand van zaken’ als de belangrijkste trends op het gebied van in- door- en uitstroom, headcount, budgetten en verzuim.

HR dashboard geeft een volledig dynamisch en interactief beeld van de huidige uren binnen de organisatie. Het geeft overzichten van onder andere directe, indirecte, ziekte en scholings uren. Vanuit een helikopter view kan in het model worden afgedaald naar het laagste boekingsniveau. Zo kan worden bekeken wanneer en op welk project of code er uren zijn geboekt.

Boek een demo

Gaat uw informatiebehoefte verder dan de standaardmogelijkheden? Wil u uw eigen KPI’s opnemen? Vul het formulier in en wij maken een afspraak voor een vrijblijvende online demo.

Tijdens de Teams meeting bespreken we:

  • Huidige en gewenste stuurinformatie vanuit meerdere bronsystemen
  • De juiste technische opzet en architectuur van een BI omgeving
  • Gebruikersgroepen van stuurinformatie
  • De mogelijkheden van een BI dashboards


Ervaring met Business Intelligence & het implementeren van CRM-systemen? Dat hebben onze 45 experts zeker!

In 2022 hebben wij 124 succesvolle projecten afgerond voor meer dan 78 opdrachtgevers. Van MKB tot corporate, wij staan klaar om uw bedrijf inzichtelijk te maken!

Hoe ziet onze projectaanpak eruit?

Met behulp van een gedegen Functioneel Ontwerp (FO) wordt er een beeld geschetst van de gewenste situatie. Dit wordt uitgewerkt in korte stappen met zichtbare resultaten: in een sprint van ongeveer 1 maand zal er een tastbaar product worden opgeleverd. Het datawarehouse wordt daarmee per onderwerp steeds verder opgebouwd met data uit de onderliggende databronnen. De ontwikkeling van een fase bestaat uit de stappen in onderstaande schema. De verwachte doorlooptijd van ontwerp tot oplevering is per deelgebied ongeveer 4 weken vanaf de start.

Voorbereiding en Functioneel Ontwerp

In de voorbereidingsfase leggen we de requirements vast voor de realisatie. We brengen de gewenste analyses, rapporten en de belangrijkste queries in kaart, maken een inschatting van de kosten en baten en zetten de belangrijkste voordelen op een rij. We vertalen de behoeften naar een functioneel ontwerp dat als basis dient voor de ontwikkeling.

Realisatie deelontwerp

Nadat het eerste deelonderwerp is goedgekeurd door de stakeholders gaat onze datawarehouse architect aan de slag om de architectuur uit te tekenen en het datamodel te ontwerpen. Vervolgens gaat onze ontwikkelaar aan de slag met het opbouwen van de benodigde logica, het ontwikkelen van de sterschema’s en datamarts.

Validatie en Aanpassingen

Gezamenlijk met de belangrijkste eindgebruikers (key-user) nemen we de conceptinrichting door. Growteq levert voor deze activiteit een testplan waarmee de conceptinrichting functioneel wordt doorlopen. Daarnaast worden in de validatiefase eventueel benodigde aanpassingen en uitbreidingen doorgevoerd en de inrichting en ontwikkeling definitief opgeleverd. 

Livegang en Training op locatie

Dashboards en Datawarehouse komen beschikbaar na akkoord van de opdrachtgever. Gebruikers krijgen tijdens de training uitgebreide uitleg over Power BI en de specifieke inrichting voor de klant. Gebruikers zullen tijdens de training zelf aan de slag gaan in een oefenomgeving. Deze trainingen kunnen extern op locatie worden gegeven of op kantoor in Ridderkerk. 

Monitoring en Health Check

Na oplevering zorgt Growteq ervoor dat de koppelingen blijven werken en er automatische monitoring is op het dataverwerkingsproces. Hiermee borgen we de continuïteit van de informatievoorziening. Daarnaast adviseren we pro-actief over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om uw bedrijf nog beter te sturen.

Werk ook slimmer en sneller dan je branchegenoten!

Tijdens ons 10-jarige bestaan hebben wij meer dan 168 opdrachtgevers slimmer en sneller laten werken dan hun branchegenoten. Inmiddels hebben wij brede kennis opgedaan over de ins en outs van onderstaande branches. Zo implementeerden wij Salesforce en Business Intelligence solutions om processen te optimaliseren en inzicht te geven in bedrijfsprestaties.

Al onze diensten op een rij

Heeft u een dashboard of datawarehouse nodig?

Ons team van experts staat voor u klaar! Neem snel contact op!