TKI Dinalog kiest Salesforce.

Growteq heeft in samenwerking met TKI Dinalog een oplossing ontwikkelt voor projectvoering en subsidiebeheer. Het resultaat is een unieke werkomgeving voor de medewerkers van TKI Dinalog waarin alle innovatieve logistieke trajecten begeleid kunnen worden naar succesvolle resultaten.

Naadloze integratie

Eén centrale hub

Geoptimaliseerde Salesforce omgeving

TKI Dinalog is een samenwerking tussen Dinalog, NWO en TNO. Deze publiek-private organisatie is een kennisinstituut dat met name innovatieprojecten initieert en coördineert in de logistieke sector.

Growteq werkt nauw samen met TKI om met behulp van Salesforce de complexe projecten van TKI goed vast te leggen, te kunnen volgen aan de hand van milestones en er ook over te kunnen rapporteren. Kernfunctionaliteiten van onze Salesforce oplossing zijn:

  • Growteq heeft historische projectgegevens uit verschillende bronnen geïntegreerd, resulterend in een centrale informatie hub voor toekomstige rapportages.
  • Het onboardingproces van nieuwe projecten van TKI Dinalog is geoptimaliseerd.
  • De integratie tussen de website van TKI Dinalog en Salesforce is verbeterd, wat de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie verhoogde.

Uniek aan de oplossing voor TKI Dinalog is dat ze ook een prachtig Portaal voor Penvoerders (projectleiders) hebben.
Hiermee ontlasten ze de consortiumleden en ook hun eigen organisatie.

Portaal voor projectleiders en Power BI rapportages

Meest recent heeft Growteq een geavanceerd portaal geïmplementeerd waarmee projectleiders de Salesforce-omgeving zelfstandig kunnen verrijken. Via dit portaal kunnen zij:

  • Inhoudelijke en financiële rapportages indienen.
  • Direct communiceren met de programmamanager en andere belangrijke contactpersonen van TKI Dinalog. Dit bevordert een gestroomlijnde samenwerking met externe partijen en maakt het rapportageproces naar de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) eenvoudiger.

Daarnaast hebben we krachtige Power BI-rapportages geïntroduceerd, zodat essentiële projectinformatie dagelijks inzichtelijk is op de (afgeschermde) TKI-website. Ook is er een speciaal dashboard voor het bestuur, uitgerust met cruciale KPI’s om hen te ondersteunen in hun besluitvorming.

Salesforce voor project planning en sturing

Salesforce biedt projectgestuurde organisaties een gecentraliseerd platform waarin alle projectinformatie, van initiatie tot oplevering, overzichtelijk wordt weergegeven. Door de uitgebreide rapportage- en analysefuncties kunnen organisaties hun projectvoortgang nauwkeurig monitoren en proactief bijsturen waar nodig. Bovendien faciliteert Salesforce effectieve communicatie en samenwerking tussen teamleden, waardoor projecten efficiënter en met grotere transparantie kunnen worden uitgevoerd.

Goede monitoring: Oók voor de overheid

De overheid is een belangrijke speler in de samenleving. Zij is verantwoordelijk voor een groot aantal diensten die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van burgers. Onze focus ligt op het bieden van informatiebeveiliging en oplossingen op het gebied van BI en Salesforce. Dit stelt de overheid in staat om efficiënter te werken, haar taken effectiever uit te voeren en betere diensten aan haar burgers te leveren. We zijn er trots op dat we kunnen bijdragen aan de digitale transformatie van overheidsinstellingen en we streven ernaar om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en trends in deze branche, zodat we onze klanten de beste oplossingen kunnen bieden.

Toegepaste technieken

Salesforce implementeren

Salesforce implementatie: snel van start!

Op zoek naar een Salesforce Implementatie partner? Een succesvolle Salesforce implementatie vereist de nodige kennis en expertise. Onze Salesforce consultants zijn experts op het gebied van Marketing-, Sales- en Serviceprocessen.…
Meer informatie

Bekijk andere case studies.

TKI Dinalog

TKI Dinalog is een vooraanstaand Nederlands kenniscentrum en samenwerkingsplatform in de logistieke en supply chain sector. Zij richten zich op innovatie en kennisontwikkeling. Het speelt een belangrijke rol in het versterken van de Nederlandse logistieke sector en bevordert duurzame en efficiënte logistieke processen.