ZLM Verzekeringen kiest Qlik Sense.

ZLM Verzekeringen had een versnipperd rapportagelandschap. Er werden verschillende tools ingezet, vaak direct op de databron, en ook speelde Excel nog een grote rol in de besluitvorming. Kenmerkend voor een verzekeraar als ZLM was het grote belang dat werd gehecht aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van data. Een verzekeraar beschikt over veel privacygevoelige informatie en men wil daar uiterst zorgvuldig mee omgaan. Een BI-oplossing in de (publieke) Cloud was dan ook geen optie voor ZLM.

Moderne dashboards

Veilige opslag

Visuele analyses

Growteq als partner

Na een intensief selectieproces koos ZLM in 2020 voor Growteq als consultancy partner voor het Data en BI-project. Belangrijke aspecten waren de inhoudelijke kennis van de consultants, zowel op het gebied van de inhoud van de rapportages als van BI-tools. De BI-tool waarmee de rapportages zijn ontwikkeld, is Qlik Sense. De keuze voor Qlik Sense kwam mede door het belang van data governance en de mogelijkheden van data lineage. Naast de ontwikkeling van de dashboards waren de consultants van Growteq nauw betrokken bij de realisatie van het Datawarehouse (DWH). Het datawarehouse vormt het hart van de organisatie, waarin data vanuit meerdere bronsystemen wordt opgeslagen, opgeschoond en voorbereid voor rapportages.

Ga voor inzicht met BI dashboards

De dashboards richten zich op verschillende thema’s, zoals portefeuilles, polissen, klantinformatie, medewerkers en financiële prestaties. Door deze inzichten heeft ZLM nu beter zicht op het aantal claims per categorie, de winstgevendheid van verzekeringen, de samenstelling van hun klantpopulatie en zijn ze in staat risico’s beter in te schatten.

Dankzij de inspanningen van Growteq kan ZLM haar klanten nog beter bedienen met de juiste polissen, afgestemd op hun behoeften. Het verbeterde inzicht en de geoptimaliseerde sturingsmogelijkheden stellen ZLM in staat om als verzekeraar nog efficiënter en effectiever te opereren in een competitieve markt, met volledige controle over de privacy gevoelige data die zij beheren.

Procesoptimalisatie en beheersing.

De zakelijke dienstverlening blijft het goed doen. Al jaren op rij groeit de sector. Nieuwe medewerkers zijn nauwelijks te vinden en klantverwachtingen nemen alsmaar toe. Vaak zijn er nog meerdere applicaties in gebruik voor planning, projectadministratie, facturatie en CRM. Daarnaast veranderen betaalmethoden en wordt er steeds vaker gekozen voor een abonnementsmodel met maandelijkse of periodieke betalingen. Door werkprocessen efficiënt en effectief in te richten kunnen dienstverleners veel voordeel behalen. Het verhogen van de scoringskans van offertes aan de voorkant én het verkorten van doorlooptijden van je facturatieproces aan de achterkant.

Toegepaste technieken

Qlik Sense

Qlik Sense

Qlik Sense: modern data analytics platform. Qlik Sense is een van de krachtigste business intelligence tools voor analyse en management rapportages. Qlik Sense brengt de data uit je verschillende software…
Meer informatie

Bekijk andere case studies.

ZLM Verzekeringen

ZLM Verzekeringen is een vooraanstaand verzekeringsbedrijf in Nederland. Als gevestigde verzekeraar bieden ze een breed scala aan verzekeringen voor particulieren en bedrijven.