Holland High Tech kiest Salesforce.

Holland High Tech (HHT) vormt een dynamisch ecosysteem waar bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden intensief samenwerken aan baanbrekende innovaties. Deze publiek-private organisatie initieert en coördineert innovatieprojecten in de hightech sector.

Digitale harmonie

Gecentraliseerde beheeromgeving

Geoptimaliseerde Salesforce omgeving

Growteq werkt nauw samen met Holland High Tech om met behulp van Salesforce de complexe projecten van Holland High Tech goed vast te leggen, te kunnen volgen aan de hand van milestones, en erover te rapporteren. De kernfunctionaliteiten die Growteq voor Holland High Tech heeft gerealiseerd zijn:

  • Volledige projectadministratie en subsidiebeheer zijn ingeregeld.
  • Historische projectgegevens uit verschillende bronnen zijn geïntegreerd, resulterend in een centrale informatiehub voor toekomstige rapportages.
  • Het onboardingproces van nieuwe projecten van Holland High Tech is geoptimaliseerd.
  • De integratie tussen de website van Holland High Tech en Salesforce is verbeterd, waardoor projectresultaten nu efficiënt gedeeld worden.

Digitale transformatie en efficiëntie

Holland High Tech heeft een grote stap voorwaarts gezet door het onboardingproces van kandidaat-projecten volledig digitaal te maken. Dit omvatte ook een groot deel van het beoordelingsproces van aanvragen, waardoor de efficiëntie en transparantie aanzienlijk zijn verbeterd. Bovendien worden subsidiebeschikkingen, voorschotten en vaststellingen nu volledig ondersteund binnen het systeem, wat zorgt voor een naadloze ervaring voor alle betrokken partijen.

Goede monitoring: Oók voor de overheid

De overheid is een belangrijke speler in de samenleving. Zij is verantwoordelijk voor een groot aantal diensten die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van burgers. Onze focus ligt op het bieden van informatiebeveiliging en oplossingen op het gebied van BI en Salesforce. Dit stelt de overheid in staat om efficiënter te werken, haar taken effectiever uit te voeren en betere diensten aan haar burgers te leveren. We zijn er trots op dat we kunnen bijdragen aan de digitale transformatie van overheidsinstellingen en we streven ernaar om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en trends in deze branche, zodat we onze klanten de beste oplossingen kunnen bieden.

Toegepaste technieken

Salesforce implementeren

Salesforce implementatie: snel van start!

Op zoek naar een Salesforce Implementatie partner? Een succesvolle Salesforce implementatie vereist de nodige kennis en expertise. Onze Salesforce consultants zijn experts op het gebied van Marketing-, Sales- en Serviceprocessen.…
Meer informatie

Bekijk andere case studies.

TKI Dinalog

Holland High Tech vormt een dynamisch ecosysteem waar bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden intensief samenwerken aan baanbrekende innovaties. Deze publiek-private organisatie initieert en coördineert innovatieprojecten in de hightech sector.