Nieuws

Lees hier ons laatste nieuws

Growteq wint met Salesforce aanbesteding CRM-oplossing voor Waterschap Rivierenland

Ridderkerk, 27 mei 2019 – De vorig jaar door Waterschap Rivierenland uitgeschreven aanbesteding ‘CRM-oplossing voor WSRL’ is gegund aan Growteq. Doel van de opdracht is het leveren, implementeren en onderhouden van een CRM-oplossing voor de duur van 4 jaar. 

Na een selectiefase in het najaar van 2018 is aan 7 leveranciers gevraagd een inschrijving te doen. Uit de ingediende inschrijvingen heeft het Waterschap gekozen voor de door Growteq aangeboden oplossing op basis van het Salesforce Platform. Direct na de voorlopige gunning, begin december, heeft Growteq tijdens een Proof of Concept van één week aangetoond dat de oplossing snel kan worden geïmplementeerd. Inmiddels is de implementatie van start gegaan.

Het nieuwe CRM-systeem moet het bestuur ondersteunen bij het relatiebeheer door de accountmanagers. Daarnaast moet het bijdragen aan een bredere verandering; ‘Gebiedsgericht Werken’. Een gebiedsgerichte aanpak vraagt om een centrale plek voor het vastleggen van gegevens rondom de belangrijkste relaties van het Waterschap. Informatie over wat er speelt in een gebied moet voor de teams inzichtelijk zijn en snel kunnen worden gedeeld. Hierbij hoort een modern en gebruiksvriendelijke applicatie voor relatiebeheer. Door goed relatiemanagement zien anderen WSRL als een onmisbare, volwaardige en goed georganiseerde samenwerkingspartner.

Salesforce wordt momenteel geïmplementeerd en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Ook zijn wij tevreden over onze implementatie partner Growteq. Zij hebben veel kennis van het platform en een resultaatgerichte werkwijze.”

Marion Wierda, afdelingshoofd Omgeving & Communicatie bij WSRL

Marion Wierda, opdrachtgever en afdelingshoofd Omgeving & Communicatie bij WSRL:
“Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan een professionele en klantgerichte dienstverlening. Een modern en gebruiksvriendelijk systeem voor relatiebeheer is daarbij een vereiste. Na een gedegen selectietraject en een Proof of Concept viel de keuze op Salesforce. Het systeem wordt momenteel geïmplementeerd en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Ook zijn wij tevreden over onze implementatie partner Growteq. Zij hebben veel kennis van het platform en een resultaatgerichte werkwijze.”

Hanno Verweij, teamleider Salesforce bij Growteq:
“Het Salesforce platform is uitstekend geschikt voor de publieke sector. Het is een veilig en flexibel platform met een robuuste architectuur. Dat zijn onderscheidende elementen die veel voordelen opleveren voor organisaties in de publieke sector. De gunning van deze aanbesteding bevestigt dit. We zijn dan ook erg enthousiast over de eerst stappen in dit partnership met Waterschap Rivierenland.”

Over Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in één van de mooiste gebieden van Nederland, het rivierengebied. Ruim 700 medewerkers zorgen voor veiligheid en voldoende en schoon water door hun verantwoordelijkheden als waterbeheer, de zorg voor dijken en kades, het beheer van een aantal wegen en vaarwegen, het zuiveren van rioolwater en het bestrijden van muskus- en beverratten in Gelderland. Voor meer informatie bezoek www.waterschaprivierenland.nl.

Over Growteq

Growteq is een kennisintensieve IT-dienstverlener op het gebied CRM, Business Intelligence (BI) en procesoptimalisatie. We vertalen data naar bruikbare inzichten en zorgen dat processen efficiënter en gebruiksvriendelijker worden. Alles zodat organisaties beter, sneller en succesvoller kunnen worden. Growteq is o.a. Salesforce ISV & Consulting partner. Voor meer informatie bezoek www.growteq.nl.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Hanno Verweij.