Saver kiest Qlik Sense.

Qlik Sense is een van de krachtigste business intelligence tools voor analyse en management rapportages. Met Qlik Sense kan Saver eenvoudig hun data uit verschillende software systemen en spreadsheets samenbrengen. Dit maakt het mogelijk voor Saver om hun gegevens te analyseren om zo tot inspirerende inzichten te komen.

Qlik Sense geïmplementeerd

Operationele en financiële data

Inzicht in resultaten

Sturen op uitzonderingen

Beter inzicht in onze eigen data

Het bedrijf koos in het verleden al voor een analyse- en rapportagetool. De dashboards die daarin gebouwd waren misten echter aansluiting bij de eindgebruikers. “Het was voor ons aanvankelijk een wirwar van cijfers. Cijfermatig klopte het wel, maar onze mensen konden niet veel met de wijze van presenteren.

Het nodigde in elk geval niet uit om ermee aan de slag te gaan”, vertelt Frans Mol, manager financiën en automatisering bij Saver. “Duurzaam ondernemen vinden we bij Saver belangrijk. Dat vraagt om een betere beheersing van risico’s. En dus beter inzicht in onze eigen data.”

Meetbare bedrijfsdoelen

Om de gewenste KPI’s van Saver in beeld te krijgen interviewde Monique Smeding een aantal medewerkers. “Ik ben begonnen bij de directie en ben steeds lager de organisatie ingegaan. Het bleek nog best lastig om de bedrijfsvisie van Saver te vertalen naar concrete en meetbare doelen. Ze waren zo gewend om te sturen op gevoel. Het vroeg een aardige omslag in denken om nu te gaan sturen op data. Want op welke informatie wil je dan eigenlijk sturen?”

Bartjan Boer, consultant bij Growteq, vertelt dat hij dit vaker ziet. “Wil je strategische en tactische KPI’s voor je bedrijf goed in beeld brengen, dan moet je dit proces zorgvuldig doorlopen. Het voorwerk van Monique maakte het voor mij eenvoudig om snel met een concrete resultaten te komen. Groot voordeel was ook dat de werkvloer de eigen KPI’s terugzag en dus de nieuwe manier van werken met dashboards beter accepteerde.”

Deskundige consultants

Frans Mol prijst Growteq voor de werkbare en professionele werkhouding. “De dashboards brengen informatie uit het hele bedrijf samen. Hierdoor zijn we in staat om gericht te sturen op onderdelen die we belangrijk vinden. Growteq is een professionele en toegankelijke partner. Ze weten waar ze over praten. Het zijn niet alleen IT’ers, ze hebben een duidelijke achtergrond met cijfers. Deze combinatie is een groot voordeel.”

Ritoptimalisatie en Business Intelligence

Het proces om goederen van A naar B te brengen – op tijd, op een efficiënte manier en natuurlijk tegen de laagste kosten is de missie van velen logistieke dienstverleners. De sector heeft alleen te maken met veel verschillende partijen, met elk een eigen datasysteem. Dit betekent dat logistieke bedrijven beschikken over een grote hoeveelheid data. De noodzaak om te beschikken over goede oplossingen, die accuraat data verzamelen en snel inzicht verschaffen, is daarom onontbeerlijk.

Toegepaste technieken

Qlik Sense

Qlik Sense

Qlik Sense: modern data analytics platform. Qlik Sense is een van de krachtigste business intelligence tools voor analyse en management rapportages. Qlik Sense brengt de data uit je verschillende software…
Meer informatie

Bekijk andere case studies.

Saver

Afvalverwerker Saver uit Roosendaal zoekt continu naar manieren om afval beter te verwerken. Om meer zicht te krijgen op de eigen werkprocessen werkt het bedrijf voortaan met dashboards met stuurinformatie.