Proactief sturen op resultaat

Kinderopvang en peuterspeelzalen hebben te maken met hoge kwaliteitseisen. Ook wordt in toenemende mate gevraagd het gevoerde beleid en de behaalde resultaten te verantwoorden. Niet alleen externe instanties als de inspectie en de gemeente, maar ook directie en vestigingsmanagers willen weten hoe de eigen vestiging ervoor staat. Er is dus steeds meer behoefte aan relevante managementinformatie die snel beschikbaar is.

Ons Power BI dashboard voor kinderopvang en peuterspeelzalen is de oplossing. Het biedt direct inzicht in belangrijkste informatie, zoals bezetting, facturen, inschrijvingen en wachtlijsten. Het resultaat: real time inzicht in je processen en prestaties. En dus: betere beslissingen.

Softwarepakketten voor Power BI

Growteq heeft ervaring met het koppelen van vrijwel alle systemen in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zo hebben we Power BI dashboards ontwikkeld op de volgende pakketten:

Kindplanner                                                         AFAS                                                   Nmbrs                                                 ParnasSys
Flexkids                                                                 ESIS                                                   Exact Online

Real-time inzicht in relevante stuurinformatie

Met het Growteq Kinderopvang-dashboard krijgen directie en medewerkers inzicht de voor hen relevante KPI’s. De dashboards tonen zowel actuele ‘stand van zaken’ als de belangrijkste trends op het gebied van in- door- en uitstroom, headcount, budgetten en verzuim.

Klik hieronder op de gele knop “Interactieve inhoud weergeven” en bekijk het Kinderopvang-dashboard.

Links naar andere pagina’s

Deze kinderopvangen en peuterspeelzalen maken al gebruik van onze dashboarden: