Sakura kiest Qlik Sense.

Qlik Sense is een van de krachtigste business intelligence tools voor analyse en management rapportages. Met Qlik Sense kan Sakura eenvoudig hun data uit verschillende software systemen en spreadsheets samenbrengen. Dit maakt het mogelijk voor Sakura om hun gegevens te analyseren om zo tot inspirerende inzichten te komen.

Gestandaardiseerde processen

Stuurinformatie dashboards

Visuele analyses

Slimmer werken

Innovatieve technieken

Sakura Finetek is van origine een Japans familiebedrijf. In Alphen aan den Rijn staat het hoofdkantoor van Europa. Met 203 medewerkers in 14 Europese landen en distributeurs in het Midden-Oosten, India en Afrika zijn de innovatieve technieken van het bedrijf verkrijgbaar voor laboratoria in een groot deel van de wereld. “Liefst zouden we natuurlijk elk ziekenhuis in de wereld willen voorzien van onze apparatuur. Snellere kankerdiagnostiek redt immers levens. Maar natuurlijk kunnen we niet voor ziekenhuizen bepalen dat ze moeten investeren in onze apparatuur”, zegt Judith Ursem, Senior Project Manager.

Judith vertelt dat het Sakura’s ultieme missie is om het eerste bedrijf te zijn dat pathologische laboratoria in staat stelt zó te automatiseren dat elke patiënt snel een accurate diagnose krijgt en gelijk weet om welke soort kanker het gaat. “Het eerste deel van onze missie kunnen we al aanbieden aan laboratoria. Met het tweede deel, snel de soort tumor in beeld brengen, zijn we hard aan het werk. We zijn elke dag bezig om onze technieken nog slimmer in te zetten, smart automation noemen we dat. Met slimmer werken, bijvoorbeeld door de inzet van robots of geïntegreerde apparaten, kun je nog meer tijdwinst behalen en de kwaliteit verbeteren door standaardisatie van de processen.”

Slimme werkprocessen

Slimmer werken gaat verder dan de laboratoriumtechnieken. Volgens Judith start slim en efficiënt werken bij het goed inrichten van de eigen werkprocessen. “Sakura is de laatste jaren flink gegroeid. We zijn hier ooit gestart met 20 medewerkers, nu zijn we met ruim 200. De vraag was of onze werkprocessen hierop zijn ingericht of dat hier nog efficiencywinst is te behalen? Om dat te weten, hebben we eind 2017 Growteq aangehaakt.

We zijn gestart op de financiële afdeling, inmiddels hebben we ook waardevolle stuurinformatie over onze andere afdelingen. We hebben op de werkvloer nu nog een specialist van Growteq zitten. Uiteindelijk willen we alles zelf beheren. Growteq leidt onze mensen hiervoor op.”

Excelente beleving en klantcontact

De retail- en consumentensector is in fundamentele transitie door veranderingen in klantgedrag en technologie. E-commerce groeit al jaren met dubbele cijfers wereldwijd. Het is dan ook van het grootste belang om je toegevoegde waarde voor het voetlicht te brengen en een uitmuntende service te verlenen. De bedrijven die in de toekomst succesvol zijn, begrijpen de kracht van hun merk en weten waartoe ze in staat zijn als ze samenwerken met de juiste partijen.

Toegepaste technieken

Qlik Sense

Qlik Sense

Qlik Sense: modern data analytics platform. Qlik Sense is een van de krachtigste business intelligence tools voor analyse en management rapportages. Qlik Sense brengt de data uit je verschillende software…
Meer informatie

Bekijk andere case studies.

Sakura Finetek

Wel of geen kanker? Een simpele vraag met een antwoord vol impact. Wie ooit met kanker te maken heeft gehad, weet hoe zenuwslopend de onzekerheid rondom de diagnose ‘kanker’ is. Bij Sakura Finetek in Alphen aan de Rijn zijn ze dagelijks bezig met de kankerdiagnostiek.